Wystawa uliczna „Mała Forma z ZPAP”, ulica Ducha Św., Toruń, 27. 06. 2015 r. w ramach święta ulicy, które odbyło się pod hasłem „Spotkanie z Duchem Sztuki”. Wystawa ta była odpowiedzią na inicjatywę artystycznego ożywienia przestrzeni publicznej na turystycznym szlaku wycieczek zorganizowanych, turystów indywidualnych i mieszkańców. Więcej tutaj

Wystawa uliczna „Mała Forma z ZPAP”, ulica Ducha św., Toruń