Urodzona w 1976 r. w Toruniu. W latach 1996- 2001 studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku malarstwo sztalugowe w pracowni profesora Lecha Wolskiego oraz w latach 1997- 1999 ceramika w pracowni dodatkowej profesor Hanny Brzuszkiewicz. W 2001 roku dyplom z wyróżnieniem z malarstwa u prof. L. Wolskiego. Zajmuje się malarstwem, fotografią, projektowaniem wnętrz. W dorobku artystycznym ma wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą. Brała udział w polskich i międzynarodowych projektach artystycznych. Jej prace są własnością min. Uniwersytetu Getynga, Muzeum Srema w Serbii oraz znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Izraelu, Japonii, Kanadzie i USA. Jest członkiem ZPAP od 2002r.

Impulsem do malowania obrazów o tematyce floralnej jest moje zafascynowanie naturą. Wielobarwny świat przyrody wielokrotnie pobudzał moją wyobraźnię, dostarczał niezapomnianych wrażeń i wyzwalał pozytywne emocje. Twórczość ta wyrosła z pragnienia powrotu do wszystkiego, co naturalne i pierwotne, a zarazem bliskie człowiekowi. Nie akceptuję dominującego na ulicach miast chaosu, dlatego szukam inspiracji pośród natury, z której wybieram pewne elementy i łączę z elementami mniej lub bardziej abstrakcyjnymi. Moje prace są więc próbą zanotowania osobistych doznań wynikających z obserwowania drzew, łąk i ogrodów, z negatywnego stosunku do wielkomiejskiego życia i z tęsknot za nieskrępowanym obcowaniem ze światem natury „nieskażonej”.

Marlena Rakoczy

„Pani Marlena Rakoczy w swoich pracach malarskich (…) zainspirowana jest, jak sama to określa tematyką kwiatowo-floralną. W moim odczuciu ten świat przyrody jest zakodowany w jej podświadomości, wchłonięty i zatrzymany w sobie we wczesnych latach dzieciństwa i młodości. Ta fascynacja kolorowym światem, wyostrzenie i wyczulenie zmysłów na bogactwo fauny i flory znajduje materializację w niepowtarzalnych osobistych kreacjach malarskich. Oczywiście wybiera współczesny język malarski poszukując własnej tożsamej formy dla tego tematu, zgodnej z własnymi odczuciami estetycznymi, dodaje jakby do tych wartości pewien rodzaj ekspresyjnego kodowanego pisma. Te kameralne w swojej skali obrazy w części nawiązują do kompozycji stylu zwanego „all-over” nie mającego początku czy końca ani wyraźnego centrum kompozycyjnego. Malarstwo Pani Marleny przywołuje optykę widzenia przez szkło powiększające, powierzchnie jej płócien sugerują czasami powiększony pointylizm wzbogacony o wyrazistą fakturę przechodzącą fragmentami w dominującą strukturę reliefową. Zestawienia kolorystyczne prac Marleny Rakoczy operują pełną chromatyką o tonacjach mocno rozjaśnionych emanujących migotliwością i szczególnym widzeniem światła, wykorzystującym efekt podświetlania (widzenia pod światło) i oświetlenia zgodnego z kierunkiem patrzącego. Pani Marlena Rakoczy w swoich pracach przedstawiła spójną dojrzałą koncepcję malarstwa. Wykazała dużą biegłość formalną i warsztatową. Zasygnalizowała istotne zagadnienia plastyczne wpisując się w nurt współczesnego malarstwa wykorzystującego charakter intymnej osobistej wypowiedzi w gęstej siatce wyobrażeń i swoistych rytmów w charakterze indywidualnego pisma.(…)”

(Recenzja pracy dyplomowej, art. mal. prof. Krzysztof Pituła)